Onderwijs Ettaouhid

Onderwijs Ettaouhid, Al meer dan 25 jaar continu in beweging.

 

Het onderwijs onderscheidt zich van andere instellingen doordat de kinderen, bij ons vanaf zesjarige leeftijd, een pedagogisch traject van 8 jaar volgen hiervan volgt een nieuw traject van 4 jaar bij de jongerencommissie van de vereniging en daarna worden ze automatisch lid van de vereniging en komen later in het bestuur terecht.

Pedagogisch traject

Dit traject duurt 8 jaar, verdeeld op in drie perioden:

Periode 1:   Groep 0  (6-7 jaar) tot de groep 4 (10-11 jaar) richten we ons op de volgende onderwerpen:

  • Arabisch taal: luisteren / spreken en schrijven
  • Basiskennis van de islam

Het doel:    Leren van het Arabische taal en de Islamitische grondbeginselen, door aandacht te besteden aan eigen identiteit en het bijbrengen van normen en waarden.

Periode 2:   Groep 5 en 6 (12-13 en 14 jaar) richten we ons op de volgende onderwerpen:

  • Arabisch taal: lezen en begrijpen
  • Gevorderde kennis van de islam

Het doel:         De bedoeling van deze twee jaar is om taalzwakke en anderstalige leerlingen helpen om voldoende kennis van het Arabisch te verwerven. Taalvaardigheid of het gebrek eraan gaat immers hand in hand met een (gebrekkige) leer- en studievaardigheid.

Periode 3: Groep 7 en 8 (15 en 16 jaar)  richten we ons op de volgende onderwerpen:

  • Leren discussieren in het Arabisch
  • Belangerijke onderwerpen in de islam behandelen

Het doel:                De bedoeling van deze twee jaar is om dieper in te gaan op onderwerpen waarbij de moslimgemeenschap in Nederland betrokken is zoals de rechten van de vrouw, respecteren van elke individu, de grenzen van de normen en waarden van moslims in een niet moslimland …etc

De vereniging Ettaouhid streeft ernaar haar leerlingen voor te bereiden op het met succes doorlopen van hun studies en hun positieve participatie in de Nederlandse samenleving. Wij staan voor een degelijke cognitieve vorming, binnen een breed affectief, sociaal en cultureel kader. Essentieel hierbij een correcte begeleiding, die leerlingen op een positieve manier ertoe brengt hun kwaliteiten en capaciteiten optimaal te ontplooien

Laatst activiteiten

[wp_show_posts id="54"]